Garantii

Perioada de garantie este mentionata in certificatul de garantie eliberat la data vanzarii si se calculeaza da la data cumpararii (facturarii) produsului/produselor.

CONDITII GENERALE

Garantia se aplica numai asupra defectelor de material sau de executie datorate producatorului. In cadrul termenului de garantie, vanzatorul, prin intermediul societatilor de service colaboratoare, se obliga sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea echipamentului din cauze acoperite de garantie.

Garantia se acorda in baza facturii si este obligatorie prezentarea acesteia in original la orice solicitare de interventie in perioada de garantie. Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei si isi incepe valabilitatea de la data facturarii produsului.

Produsele cumparate sunt insotite de instructiuni de instalare si utilizare care trebuiesc citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosirea produsului.

DREPTURILE CONSUMATORULUI CONFORM ORDONANTEI  140/2021

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului ca masura reparatorie, în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

  1. a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
  2. b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
  3. c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

OBLIGATIILE CONSUMATORULUI

Sa pastreze factura si certificatul de garantie si sa comunice numarul facturii in situatia in care solicita repararea sau inlocuirea in garantie a produsului.

Sa pastreze documentatia primita odata cu produsul, cel putin pe toata durata perioadei de garantie.

Sa efectueze pe cheltuiala sa intretinerea periodica in garantie, conform instructiunilor de utilizare.

Sa confirme operatiile de service (lucrarile) efectuate, pe documentele executantului, prin semnarea si stampilarea lor.

Sa asigure accesul personalului societatii de service la locul de montare al echipamentului in conditii de siguranta, conform normelor de protectia muncii, si sa puna la dispozitia acestuia documentele primite la achizitionarea echipamentului (factura, certificatul de garantie, instructiunile tehnice).

EXCLUDERI DE LA GARANTIE

Nu sunt acoperite de garantie produsele sau partile acestora avariate din cauze independente de vanzator / producator, respectiv consumatorul pierde dreptul de acordare a garantiei in urmatoarele situatii:

- transport, manipulare sau depozitare necorespunzatoare;

- montarea / instalarea de catre personal neautorizat, incorecta sau neconforma cu instructiunile producatorului, a reglementarilor tehnice in vigoare si/sau a prescriptiilor tehnice ISCIR aplicabile aflate in vigoare

- anomalii ale instalatilor hidraulice, electrice, de alimentare cu combustibil etc.

- alimentarea electrica neconforma: tensiune electrica necorespunzatoare, fluctuatii de tensiune, socuri electrice, supratensiuni de orice fel, caderi de tensiune cu scurte intreruperi, prezenta curentilor vagabonzi etc.

- deteriorarea produselor ca urmare a lipsei protectiilor minime (protectie la lipsa apa, protectii electrice pentru lipsa faza, protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, lipsa nulului de protectie, omiterea legarii si/sau montarea releelor pentru protectiile integrate in produs- protectii tip bimetal, PTC etc)

- calitatea necorespunzatoare a apei de alimentare neconforma cu cerintele producatorului sau cu cele ale legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare. In conformitate cu Art 9.42 din Normativul I 13 -2002, pentru centralele termice amplasate in zone in care duritatea apei este peste 3.5 mval/l, prevederea cu instalatii de dedurizare pentru apa de alimentare este obligatorie.

- folosirea unui agent termic / apa alimentare netratate, neaditivate si care nu sunt conforme cu normativele in vigoare;

- colmatarea echipamentelor sau a diverselor parti componente ale acestora cu praf, calcar, impuritati, etc. (schimbatoare de caldura, filtre, pompe, etc.)

- prezenta coroziunii datorate condensului

- intretinerea necorespunzatoare (sau lipsa acesteia), neconforma cu detaliile din instructiunile tehnice

- utilizarea substantelor chimice necorespunzatoare pentru intretinerea / curatarea produselor;

- folosirea altor tipuri de combustibil decat cele precizate in instructiunile de utilizare ale echipamentului sau folosirea unor combustibili ale caror caracteristici difera de cele precizate in instructiunile producatorului sau in standardele aflate in vigoare

- nerespectarea instructiunilor de instalare/montare punere in functiune si utilizare

- inghetarea apei in instalatie, lipsa apei din instalatie, etc

- utilizarea produsului in conditii de mediu improprii (ventilatie necorespunzatoare, expunere excesiva la umezeala sau umiditate ridicata, temperaturi foarte scazute cu risc de inghet etc.)

- utilizarea intr-un spatiu care nu este ferit de actiunea agentilor atmosferici (vant, ploaie, inghet, expunere directa la soare etc)

- interventia asupra produsului in perioada de garantie de catre personal neautorizat si/sau care nu este colaborator al producatorului/vanzatorului;

De asemenea nu se acorda garantie:

- in cazul aparitiei fenomenelor naturale (ex: descarcari electrice atmosferice), sau a incendiilor,  inundatiilor etc.

- pentru partile supuse la uzura normala de utilizare (anozi de protectie, electrozi, garnituri, duze de pulverizare combustibil, dispozitive de actionare, sigurante fuzibile, becuri etc)

SITUATII IN CARE INTERVENTIILE SE EFECTUEAZA CONTRA COST

- In toate cazurile in care consumatorul pierde dreptul de acordare a garantiei, prevazute la capitolul EXCLUDERI DE LA GARANTIE;

- In toate cazurile in care informatiile furnizate de utilizator nu sunt adevarate iar echipamentul nu prezinta anomalii de functionare;

- In toate cazurile in care se constata ca interventia de service s-a efectuat datorita exploatarii necorespunzatoare a produsului, fara executarea operatiunilor de intretinere periodica conform prevederilor documentatiei tehnice a produsului

CALOR SRL nu este responsabila de eventualele daune materiale sau civile provocate de montarea/instalarea necorespunzatoare si/sau neconforma cu prevederile legale in vigoare.

Va rugam sa ne contactati in cel mai scurt timp pentru orice anomalie sesizata in modul de functionare al produsului.

SC CALOR SRL
Sos.Progresului nr.30-40, Sector 5, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: RO 3004724
Numarul din Registrul Comertului:J40/13176/1991