Politica de confidentialitate

Toate informatiile colectate si prelucrate prin intermediul site-ului www.calor.ro au scopul atat de a ajuta la imbunatatirea serviciilor oferite de site, cat si a serviciilor oferite de CALOR SRL.

Pentru functionarea corecta a site-ului precum si pentru desfasurarea activitatii noastre, poate apare necesitatea de a va cere informatii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon etc. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre CALOR SRL pentru a trimite utilizatorului site-ului confirmarea comenzilor plasate, transmiterea de oferte, transmiterea de informatii privind eventualele promotii etc. Inscrierea acestor datel reprezinta acordul expres si neechivoc in ceea ce priveste utilizarea acestor date.

CALOR SRL se obliga sa protejeze confidentialitatea vizitatorilor site-ului www.calor.ro . Nici un fel de informatii cu caracter personal nu vor fi transmise catre terti, cu exceptia partenerilor CALOR SRL care asigura buna functionare a site-ului.

Totusi putem furniza unor terti statistici de ordin general referitoare la trafic pe site precum si alte informatii statistice, insa aceste statistici nu vor contine date cu caracter personal.

Site-ul www.calor.ro poate utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic: adresa de internet de unde este accesat site-ul, sistemul de operare utilizat, tipul browser-ului, informatii despre traficul realizat de Dvs. prin site-ul nostru etc.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizati sunt prelucrate de CALOR SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/13176/1991, cod de inregistrare fiscala RO 3004724.

Numarul de inregistrare al CALOR SRL in Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal este 0011293.

Conform legii nr. 677/2001 operatorul asigura dreptul de informare, de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor.

Va rugam sa ne transmiteti solicitarile dumneavoastra referitoare la exercitarea drepturilor privind protectia datelor cu caracter personal prin e-mail, la urmatoarea adresa de email: [email protected] 

Operatorul se obliga sa raspunda solicitarii dumneavoastra in maxim 15 zile de la data primirii cererii.

SC CALOR SRL
Sos.Progresului nr.30-40, Sector 5, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: RO 3004724
Numarul din Registrul Comertului:J40/13176/1991