Promotie aniversara Calor - 25 ani

Promotie aniversara Calor - 25 ani

Promotie aniversara Calor - 25 ani


REGULAMENT PROMOȚIE “25 ANI CU CALOR”1.Organizatorul și Regulamentul oficial al Promoției
Organizatorul promoției “25 ANI CU CALOR” este societatea CALOR SRL, cu sediul în SOS. Progresului nr. 30-40, sector 5, cod 050695, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13176/1991, CUI 3004724, atribut fiscal RO, care anul acesta împlinește 25 de ani de la înființare.
Promoția se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toți participanții.
Promoția se adresează tuturor clienților CALOR, atât persoane fizice cât și persoane juridice.

2.Perioada de desfășurare a Promoției
Promoția va începe la 06 Mai 2016 și se va termina la 10 Noiembrie 2016.

3.Dreptul de participare
La această Promoție participă acei clienți , care în perioada promoției achiziționează marfă direct de la CALOR SRL.

4.Mecanismul de desfășurare a Promoției.
În perioada 06 Mai 2016– 10 Noiembrie 2016 Promoția constă în acordarea câte unui tichet valoric (voucher) pentru a 25-a factură fiscală emisă pe ziua în curs.
Voucher-ul va fi acordat client-ului pentru care se emite a 25-a factură pe ziua în curs. Câștigarea unui voucher-ul nu exclude dreptul de a participa mai departe la Promoție.

Valoarea voucher-ului va fi de 5% din valoarea facturii calificată în promoție, dar nu mai mult de 100 RON inclusiv TVA. Suma astfel rezultată va fi înscrisă pe un voucher, ce va fi tipărit într-un singur exemplar fiind indentificat prin număr distinct, data emiterii și numele / denumirea câștigătorului.

Voucher-ul nu este transmisibil și va putea fi folosit până cel târziu la 15 Decembrie 2016.
Voucher-ul va putea fi folosit numai pentru achiziții de marfă de la CALOR, valoarea lui scăzându-se din valoarea următoarei achiziții (cu condiția ca valoarea achiziției să fie mai mare decât valoarea voucher-ului).
Pentru a beneficia de reducerea sumei înscrisă pe tichet, Tichetul Valoric (voucher-ul) se va preda în original la casierie de către client înaintea efectuării facturii aferente următoarei achiziții.
Valoarea voucher-ului va fi înscrisă pe tichet și nu poate fi transformată în bani.


5.Forța Majoră
Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator și a cărui apariție pune Organizatorul în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, dar fără a se limita la acestea: războaie, inundații, incendii, greve, cutremure, alte catastrophe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice ori modifica termenii acestuia, etc.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada cât această îndeplinire va fi împiedicata sau întârziată.

6.Litigii
În cazul apariției unor litigii între Organizator și participanții la Promoție, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

7.Regulamentul Oficial al Promoției

Regulamentul Promoției “25 ANI CU CALOR” va fi afișat la sediul societății precum și pe site-urile www.calor.ro și www.calorserv.ro

© www.calor.ro 2021 | ANPC

Desktop version


Centrale termice, Climatizare, Ventilatie, Automatizari, Tratare / Epurare apa, Piscine - preturi de importator